Hoi! Wij zijn druk bezig deze site voor je te laden...

Privacyverklaring Diksap 24-05-2018 – download

Privacy Policy Diksap.nl
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Diksap.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzamelde gegevens
Wanneer u ons een bericht stuurd vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Diksap.nl. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. In sommige gevallen vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vraag of verzoek te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Diksap.nl. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Soort gegevens
Diksap.nl verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan persoonsgebonden zijn.

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:
1. Om te analyseren hoe vaak de website Diksap.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google analytics.
2. Om de website Diksap.nl veilig en bereikbaar te houden.

Gebruik van cookies
Diksap.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Verder gebruiken we cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Diksap.nl
Korendijk 13
5704 RD Helmond
0492 528 364
info@diksap.nl